Moje pierwsze powidło

moje zasady • wyprawa po śliwki • smażenie • przecieranie • pasteryzacja • nazewnictwo • metody alternatywne